Ordinační termíny

Co plánujeme?
Jakým tématům se budeme ještě věnovat?
Kdy se můžete podívat na další díl Ambulance aktivního zdraví?

K péči o vlastní zdraví neodmyslitelně patří pohyb. Již od antiky přece známe rčení „ve zdravém těle zdravý duch“. Jaký druh pohybu, cvičení či sportu si ale zvolit? Jak často a jak intenzivně se hýbat? Nejen o tom budou diskutovat prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace a MUDr. Petr Kolář, Ph.D., primář oddělení rehabilitace z Fakultní nemocnice Olomouc.

Sledujte nás opět ve středu 12. května od 17.00 hodin. Živě a s vašimi dotazy!

Psychosomatika – z řeckého „psyché“ (duše) a „soma“ (tělo). Vztah mezi lidskou psychikou a tělesným zdravím je nezpochybnitelný. Lze myšlením a prací s emocemi pozitivně ovlivnit vlastní zdraví? A jak se takovému umění může naučit každý z nás? Těšte se na velmi zajímavé povídání s odborníky.