Aktuální díl | Děti a volný čas | 1. 11. 2023 od 17.00

Z mezinárodního srovnání pohybové aktivity dětí a dospívajících, které z dat získaných za období r. 2018 a 2019 realizovala nezisková organizace Active Healthy Kids Global Alliance v 57 zemích světa, vyplynulo, že české děti mají dostatek příležitostí k pohybu, raději však čas tráví u obrazovek. U televize, mobilů a počítačů pobývá min. dvě hodiny denně více než 70 % dětí a dospívajících. Druhým extrémem jsou pak děti, jejichž veškerý volný čas je naplněný kroužky a jinou řízenou aktivitou. Jak známo, všeho moc škodí. Jak pomoci dětem pracovat s volným časem efektivně? A proč jsme svědky nárůstu dětských závislostí, jako jsou e-cigarety, kratom, nezdravé potraviny apod.? Nejen o tom bude listopadový díl pořadu Ambulance aktivního zdraví, jehož hosty budou doc. Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. z Katedry antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a primář Kliniky psychiatrie FN Olomouc MUDr. Bc. Aleš GRAMBAL, Ph.D.

Sledujte nás 1. 11. od 17.00 hodin. 

Máte dotaz? Napište nám jej do SLIDO!