(Ne)vyléčitelná cukrovka?

Hosté: prof. MUDr. David Karásek, Ph.D., MUDr. Roman Dohnal (III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická)

Diabetes mellitus patří mezi nejčastější civilizační onemocnění. K jeho vzniku totiž ve většině případů přispívá stres, nadměrný příjem energie, nevhodné složení potravy a nedostatek pohybu, tedy faktory, které také velmi často vedou k obezitě. V současné době cukrovkou trpí zhruba každý desátý člověk v republice a další přibývají.

Díky nejnovějším způsobům léčby a nejmodernějším technologiím se daří dosáhnout uspokojivé kompenzace u velkého procenta pacientů. Odborníci ale doporučují i jiné možnosti jak dosáhnout úplné nebo částečné remise diabetu. Mezi tyto možnosti patří nízkokalorická strava, nízkosacharidová strava či bariatrická chirurgie.

Více se dozvíte v další Ambulanci aktivního zdraví, do níž si ředitel FN Olomouc Roman Havlík pozval odborníky z III. Interní kliniky MUDr. Romana Dohnala a prof. prof. MUDr. Davida Karáska, Ph.D. Sledujte nás ve středu 4. května.

 

prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.

 • zástupce přednosty III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické FN Olomouc a LF UP v Olomouci
 • vedoucí lékař Diabetologického centra FN Olomouc

Své zkušenosti profesor Karásek získal mimo jiné na Evropské škole vnitřního lékařství ve Španělsku a na odborné stáži v National Institutes of Health v Bethesdě, ve Spojených státech. Je autorem, či spoluautorem více než 120 odborných publikací, z nichž čtyři desítky vyšly v impaktovaných časopisech. Dále je podepsán pod dvěma monografiemi a několika kapitolami v odborných knihách zaměřených na problematiku diabetologie, endokrinologie a vnitřního lékařství. Za knihu Diabetická dyslipidemie byl oceněn Čestným uznáním rektora UP, Cenou děkana LF UP Olomouc a Cenou profesora Syllaby České diabetologické společnosti. Je také je držitelem Ceny ministryně zdravotnictví ČR za výzkum a vývoj pro rok 2009 a několika dalších ocenění. Je členem řady odborných společností, například Evropské společnosti pro aterosklerózu, České internistické společnosti, České diabetologické společnosti, nebo České společnosti pro aterosklerózu, kde pracuje jako člen výboru společnosti. Podílí se na činnosti redakčních rad několika časopisů, je výkonným šéfredaktorem časopisu Vnitřní lékařství.

 • Proč jste si vybral vaši lékařskou odbornost a splnila praxe vaše představy a očekávání?
  Už od studií mě bavilo vnitřní lékařství, což je medicínský obor, jehož znalost umožňuje komplexní diagnostický a terapeutický přístup k pacientovi. Nástup na III. interní kliniku FN Olomouc mi pak umožnil věnovat se endokrinologii, problematice diabetu a zejména poruchám metabolismu lipidů. Tato problematika se stala také náplní mé vědecko-výzkumné činnosti.
 • Co vás na práci ve vašem oboru nejvíce přitahuje, baví?
  Již jsem zmínil komplexní přístup k nemocnému. Přijít na správnou diagnózu někdy představuje doslova „detektivní“ práci. Péče o nemocné s diabetem a poruchami metabolismu lipidů pak v současné době přináší řadu nových terapeutických postupů, které umožní předcházet klinické manifestaci mnoha chorob zejména kardiovaskulárních. Tato onemocnění patří nadále k nejčastějším příčinám úmrtí. Proto pozitivní ovlivnění rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob velkou měrou přispívá k celkovému zdraví našich klientů.
 • Co považujete za svůj největší medicínský úspěch?
  Každý lékař se těší především z uzdravených pacientů. Za profesní úspěchy lze také považovat již zmíněná ocenění. Nejvíc si však cením toho, že se nám na klinice podařilo vybudovat respektovaný tým odborníků zabývající se problematikou diabetu, endokrinopatií a poruch metabolismu lipidů na vysoké úrovni. Například nedávno bylo naše pracoviště nominováno jako jedno z „Centers of excellence for Dyslipidemia management“ Evropské společnosti pro aterosklerózu. Za úspěch považuji také obnovení a rozšíření činnosti Diabetologického centra FN Olomouc, které funguje na III. Interní klinice od roku 2014. Získalo si nejen přízeň mnoha pacientů, ale podílí se také úspěšně na výchově mladých lékařů v přípravě k atestaci z Diabetologie a endokrinologie.
 • Co děláte, když odložíte lékařský plášť?
  Snažím se přiměřeně sportovat, věnuji se rodině a čtu. Občas si zajdeme s ženou do kina, či divadla. V poslední době poznávám radosti i strasti z práce na zahradě.
 • Jaký je váš vlastní recept na aktivní zdraví?
  Aktivní zdraví by nemělo být smyslem života, ale prostředkem toho, aby byl kvalitní a stál za to. Asi každý z nás má v přístupu ke zdraví nějaké rezervy. Nicméně nejsem příznivcem extrémních řešení. Většinou menší, ale trvalejší změna životního stylu bývá efektivnější než intenzivní, avšak dlouhodobě neudržitelné opatření. Základem by měla být přiměřená pohybová aktivita, racionální příjem stravy, dostatek spánku, práce, která člověka baví, a pokud možno spokojený rodinný život.

MUDr. Roman Dohnal

 • lékař III. interní kliniky - nefrologické, revmatologické a endokrinologické

 • Proč jste si vybral vaši lékařskou odbornost a splnila praxe vaše představy a očekávání?
  Vnitřní lékařství je pro mě komplexní obor, kdy vše souvisí se vším a baví mě určitým způsobem bádání nad příčinou obtíží pacienta a přemýšlení nad možnostmi, jak pacientovi nejvíce pomoci.
 • Co vás na práci ve vašem oboru nejvíce přitahuje, baví?
  Baví mě práce s vysoce erudovanými kolegy v rámci celé nemocnice. V rámci mé pracovní náplně mě baví různorodost - kombinace práce v ambulanci, na oddělení a zároveň výuky mediků.
 • Co děláte, když odložíte lékařský plášť?
  Trávím čas se svojí ženou a dětmi.
 • Jaký je váš vlastní recept na aktivní zdraví?
  Spokojenost v pracovním a rodinném životě. Péče nejen o fyzické ale i duševní zdraví. Pozitivní přístup k životu, převzetí zodpovědnosti za zdraví a celkovou životní spokojenost do vlastních rukou.

Trápí vás prediabetes? Obraťte se na naše Diabetologické centrum

Pro motivované pacienty s prediabetem nabízíme možnost konzultace se specialisty z Diabetelogického centra FN Olomouc, jak změnou vlastního životního stylu dosáhnout snížení hladiny cukru v krvi. Získáte tak množství informací a doporučení, čím začít a čemu se naopak vyvarovat.

Na Diabetologické centrum se můžete obrátit i vy, kdo již máte diagnózu DM II. typu a jste odhodláni zvrátit průběh onemocnění směrem k lepšímu. Diabetes II. typu je především o vlastní angažovanosti. Změnami životního stylu je možné do určité fáze nemoci částečné i úplně uzdravení, nutný je ale především vlastní aktivní přístup. Jsme tu pro vás, abychom vám s tím pomohli. Proto pokud to myslíte vážně, kontaktujte nás.

Proto pokud to myslíte vážně, kontaktujte nás.