Diagnóza: stárnutí

Nový rok, nové studio, nová témata. Seriál debat odborníků nazvaný Ambulance aktivního zdraví (Ambulance AZ) a pořádaný Fakultní nemocnicí Olomouc se letos vrací v drobně pozměněné podobě, ale se stejným záměrem a cílem - ukázat všem zájemcům cestu k vlastnímu zdraví a péči o ně. Letošní první a celkově desátý díl se bude věnovat fenoménu stárnutí. Zhruba tři čtvrtě hodiny trvající pořad připravovaný ve spolupráci s olomouckým televizním studiem BEA PRODUCTION bude naživo k vidění ve středu 2. února od 17 hodin.

Hosty ředitele FN Olomouc prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D. budou první únorovou středu primářka Oddělení geriatrie FN Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. a přednosta Neurologické kliniky téže nemocnice prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.

 • primářka Oddělení geriatrie II. Interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc

 • Proč jste si vybrala vaši lékařskou odbornost a splnila praxe vaše představy a očekávání?
  Geriatrie mě zaujala v návaznosti na vnitřní lékařství, kdy u seniora je průběh nemocí odlišný a je zřetelná atypie klinického obrazu s významným dopadem na funkční schopnosti seniora.
 • Co vás na práci ve vašem oboru nejvíce přitahuje, baví?
  Ambice geriatrie, jejíž důležitost bude v budoucnu nabývat na významu. Aktuálně i spolupráce s kolegy, kteří jsou motivovaní a dále se v geriatrii specializují.
 • Co děláte, když odložíte lékařský plášť?
  Cestování, divadlo, práce na zahradě.
 • Jaký je váš vlastní recept na aktivní zdraví?
  Vnitřní disciplína, kalorická restrikce, spokojenost, radost z práce, pěkné mezilidské vztahy.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

 • přednosta Neurologické kliniky FN Olomouc
 • místopředseda České neurologické společnosti ČLS JEP pro vědu a výzkum

Neurologii jsem si vybral, protože s mým kádrovým profilem byla v roce 1986 jedinou nabízenou specializací v OÚNZ Uherské Hradiště, kde byli ochotni mne zaměstnat. Další možnosti byly rentgen a patologie. S výběrem jsem po 35 letech práce v oboru celkem spokojen, nakonec nic jiného mi už nezbývá. Na neurologii mne přitahuje její unikátní kombinace preciznosti se spekulativností, poslední roky hlavně možnost probádat dosud neznámá neurovědní pole. Ve volném čase jezdím na horském kole, na lyžích, starám se o rodinu a zděděné podhorské pastviny a lesy. A jaký je můj recept na „aktivní zdraví“? Nejdůležitější je udržovat se co nejvíce a po všech stránkách tělesně aktivní, nekouřit, nepít a ušetřené peníze procestovat.

Máte dotaz? Napište jej do Slido?