Zdravé stravování

Myšlenky aktivního zdraví vycházejí z přirozených principů fungování lidského organismu, vyzdvihují potřebu naslouchání vlastnímu tělu a nalezení rovnováhy. V řadě aspektů se totiž naše životy od těchto zásad výrazně odchýlily. Týká se to samozřejmě i stravování. Strava by nám měla přinášet potěchu, ale ale hlavně by nám neměla škodit. Jak toho docílit? Jak si jídlem pomáhat, a ne škodit? Sledujte další Ambulanci aktivního zdraví, do níž si ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. pozval specialistku na zdravotní prevenci a výživu PharmDr. Margit Slimákovou a MUDr. Hanu Krejčí, Ph.D. - internistku a diabetoložku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

PharmDr. Margit Slimáková

PharmDr. Margit Slimáková

(foto: https://www.margit.cz/)

  • Specialistka na zdravotní prevenci a výživu
  • Vystudovala farmacii a dietologii, využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Věnuje se poradenství a osvětě, publikační i přednáškové činnosti.|

Margit Slimáková se specializuje na odbornou osvětu v oblasti zdravotní prevence a výživy. Poskytuje poradenství, publikuje, školí a přednáší. Napsala bestseller Velmi osobní kniha o zdraví a založila Globopol coby 1. český think tank pro otázky veřejného zdraví. Vystudovala farmacii a výživu a ve své práci využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Podle rozsáhlého průzkumu nezávislé mezinárodní organizace Ashoka je nejvlivnější českou expertkou v oblasti zdravého životního stylu, zdravé výživy a přístupu ke zdravotní péči. V minulosti pobývala a pracovala v Německu, Číně, Francii či USA.

Více informací na https://www.margit.cz/. 

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

(text a foto: https://www.neslazeno.cz/)

  • Internistka a diabetoložka VFN Praha.
  • Působí na 3. interní klinice endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze a na diabetologické a interní ambulanci pro těhotné v porodnici U Apolináře.
  • Věnuje se výuce studentů medicíny a nutriční terapie i laické osvětě o problematice diabetu.

Hana Krejčí je dlouhou dobu aktivní zejména na poli těhotenské cukrovky (gestační diabetes mellitus) a cukrovky obecně, podporovala přijetí přísnějších diagnostických kriterií pro těhotenskou cukrovku (Krejčí 2014) i možnost využití nízkosacharidové stravy v léčbě a prevenci těhotenské cukrovky a cukrovky 2. typu (Krejčí 2016, ČDS 2017).

Hanka také založila a spravuje vynikající webové stránky www.tehotenskacukrovka.cz a v roce 2017 po odborné stránce připravila nový edukační web www.cukrpodkontrolou.cz a spolupracovala i na projektu www.cojist.cz. Je také zakládajícím členem Globopolu, prvního českého think-tanku zabývajícího se zdravotní prevencí.