Jak se správně hýbat | 12. 5. 2021 (záznam besedy)

Hosté Ambulance AZ

K péči o vlastní zdraví neodmyslitelně patří pohyb. Již od antiky přece známe rčení „ve zdravém těle zdravý duch“. Jaký druh pohybu, cvičení či sportu si ale zvolit? Jak často a jak intenzivně se hýbat? Nejen o tom budou diskutovat prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace a MUDr. Petr Kolář, Ph.D., primář oddělení rehabilitace z Fakultní nemocnice Olomouc.

Sledujte nás opět ve středu 12. května od 17.00 hodin. Živě a s vašimi dotazy!

Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA

Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D, MBA

Narodila se a žije v Olomouci, vdaná, dvě děti.

Prevence, prevence, prevence.. toto slovo můžeme opakovat při mapování její odborné dráhy. Dvacet pět let pracovala na I. Interní klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, kde založila oddělení preventivní kardiologie, od roku 2010 pracuje jako přednostka Klinicky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace. Postupně jak šel čas a potřeba vzdělání složila 5 atestačních zkoušek a okolí se ptá, kdy bude šestá? Je autorkou více než 150 odborných článků a knih. V rámci působení jako náměstek pro léčebnou péči Fakultní nemocnice Olomouc zaváděla systém kvality léčebné péče a byla členkou Rady kvality MZ ČR. Od roku 1994 působí ve správní radě Nadačního fondu Pro srdce Hané, který se zasloužil o vybudování kardiochirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici Olomouc a od roku 2002 se věnuje hlavně popularizaci prevence srdečních onemocnění (pravidelné akce na náměstí v Olomouci Zdravé srdce Hané, několik českých rekordů v Nordic walking chůzi, pokus o Guinessův rekord Srdce srdcí..). Osm let působila jako proděkanka Lékařské fakulty UP v Olomouci, kde stála u zrodu Centesima- centra pro simulační medicínu. Byla opakovaně členkou akademického senátu LF a UPOL. Je členkou několika odborných společností, kde působila opakovaně v různých výborech. Byla dvakrát zvolena do Zastupitelstva statutárního města Olomouc, kde působila hlavně v oblasti zdravotnictví a ekologie.

 • Proč jste si vybrala Vaši lékařskou odbornost a splnila praxe Vaše představy a očekávání?
 • Moji rodiče byli lékárníci a já jsem svou pubertu strávila v lékárně, nad kterou jsme bydleli. Hrozně se mně líbilo, jak přichází nemocní, jak jim pan lékárník radí, připravuje prášky, nejrůznější medicíny a čaje. Nicméně jsem celé gymnázium chtěla být buď učitelkou (jako moje babička, která mě do 6 let vychovávala a velmi ovlivnila) nebo novinářkou (čeština mě bavila, vyhrála jsem několik soutěží v českém jazyce a hlavně mě lákal ten boj za pravdu). Pamatuji si mého tatínka, který mě tyto dvě povolání rozmlouval - jsou hodně závislé na politické situaci a protože mě znal, tak věděl, že bych to asi za vlády jedné strany někdy nezvládla. Asi proto jsem zvolila lékařskou fakultu a nikdy jsem nelitovala. Profese lékaře může skloubit vše, co jsem chtěla - léčím, učím a mohu publikovat.  Navíc jsem povahou preventista a tak mě baví, co jiné moc ne - snažit se ovlivňovat zdraví lidí i z trochu jiné strany, než je klasická diagnostika a předepisování léků.

 • Co Vás na práci ve Vašem oboru nejvíce přitahuje, baví?
 • Nejvíc mě baví ta rozmanitost, kterou medicína přináší. Prošla jsem za svůj medicínský život hodně pozic, od sekundáře na okresní nemocnici, kdy jsem se starala o dvacet pacientů, nebyly počítače, když jste si dala opačně kopíráky do psacího stroje, tak Vás to stálo další hodinu práce na propouštěcí zprávě… Pak jsem se dostala na I. interní kliniku, kde jsem v devadesátých letech pomáhala vybudovat po vedením profesora Lukla moderní kardiologické pracoviště. Protože mě vždycky bavilo organizovat a snad jsem v tom i dobrá, tak jsem asi tři roky pracovala jako náměstek pro léčebnou péči fakultní nemocnice. Byla jsem u zrodu systému kvality léčebné péče, kterou jsme vybudovali na zelené louce a patřila a patří k nejlepším v naší republice. Založila jsem oddělení preventivní kardiologie a posledních deseti letech rozvíjela Kliniku tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace. Osm let jsem pracovala jako proděkan lékařské fakulty a jsem hrdá, že moje „děťátko“- CENTESIMO - centrum simulační medicíny- žije dále i beze mě. Co mě ale baví asi nejvíce je, když mám pocit, že jsem někomu pomohla.
 • Co děláte, když odložíte lékařský plášť?
 • Mám skvělou rodinu, čtyři kočky a psa, ráda lyžuji, jezdím na kole… V minulosti jsem se angažovala také v politice, i když jsem nikdy nebyla členem žádné strany (asi by mě brzy vyhodili za nedodržování stranických principů), tak jsem byla dvakrát členkou Zastupitelstva města Olomouce, opakovaně jsem byla členkou akademického senátu Lékařské fakulty a Univerzity Palackého. Moji velkou láskou byla i práce v Nadačním fondu Pro srdce Hané, díky kterému se podařilo otevřít pracoviště kardiochirurgie ve FN a zorganizovat několik českých rekordů (nordic walking chůze, měření krevního tlaku) a vybudovat kardiostezku v olomouckých parcích.
 • Jaký je Váš vlastní recept na aktivní zdraví?
 • Pozitivní myšlení, zdravý pohyb, vydatný spánek, zdravá strava.
MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

MUDr. Petr Kolář, Ph.D.

 • Proč jste si vybral Vaši lékařskou odbornost a splnila praxe Vaše představy a očekávání?
 • Bavila mě medicína směřující k pohybu už při studiu na fakultě. Ano, mé představy a očekávání se tak naplňují.
 • Co Vás na práci ve Vašem oboru nejvíce přitahuje, baví?
 • Je to obor o pohybovém aparátu s přesahy do všech oblastí medicíny. A právě ona pestrost diagnóz, které se proplétají celou medicínou s průsečíkem v pohybu, je fascinující.
 • Co děláte, když odložíte lékařský plášť?
 • Míří-li otázka na koníčky mimo medicínu, tak jsou to rodina, hudba, sport, turistika, pivo, auta a motorky.
 • Jaký je Váš vlastní recept na aktivní zdraví?
 • Musí se domluvit duše s tělem na společné cestě životem.