Dýchání a astma | 8. 3. 2023

Dýchání. První úkon, který v životě uděláme, posledním vydechnutím ze světa odcházíme. Dýcháme automaticky, povětšinou nevědomky. Potíží s dechem, které jdou obvykle ruku v ruce s nějakým onemocněním, si proto všimneme takřka okamžitě.

Jedním ze závažnějších onemocnění, provázených zhoršeným dýcháním, je astma. Tímto chronickým zánětem dýchacích cest trpí v současnosti více než 5 % dospělé a 12 % dětské populace. Často je spojeno s alergiemi na prach, pyl nebo roztoče. Léčba je doživotní a nezbytná. Její účinnost zvyšuje také rehabilitace plic zaměřená na správné dýchání.

O tom, že dýchání má na naše zdraví podobný vliv jako strava nebo pohyb, a zda je možné rozvoji astmatu předejít, si budeme povídat v prvním letošním vysílání pořadu Ambulance aktivního zdraví. Hosty budou primářka Oddělení alergologie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D. a doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D. z Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Nezůstane ale jen u teoretických informací. Součástí vysílání bude i zhruba osm minut trvající kurz správného dýchání.

MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.

MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.

Primářka Oddělení alergologie a klinické imunologie

 • Proč jste si vybrala vaši odbornost a splnila praxe vaše představy a očekávání?

Alergologie a pneumologie mě provázejí od mého útlého dětství. Mým lékařským vzorem byla maminka, která se věnovala plicnímu lékařství a patřila mezi průkopnice funkčního vyšetřování plic na Slovensku. Alergologii znám z perspektivy alergického pacienta od svých pěti let. Proto mám k těmto oborům velmi blízký osobní vztah. Po třinácti letech věnovaných pneumologii jsem nakonec zakotvila u alergologie a klinické imunologie, které jsou pro mě splněným profesním snem. 

 • Co vás na práci ve vašem oboru nejvíce přitahuje, baví?

Fascinuje mě fungování imunitního systému, který zasahuje do všech oblastí lidského těla. Imunologie je velmi dynamicky se vyvíjející obor, který přináší nové poznatky o mechanismech fungování organismu ve zdraví i nemoci. Díky těmto poznatkům máme v současnosti mnohem širší možnosti účinné léčby, která zlepšuje kvalitu života pacienta a je pozitivní motivací i pro lékaře.  

 • Co děláte, když odložíte lékařský plášť?

Svůj volný čas nejraději trávím s rodinou a pejskem Viktorem. Kromě toho mám ráda rockovou hudbu, knihy, kinematografii, přírodu a cestování.  

 • Jaký je váš vlastní recept na aktivní zdraví?

Zdravé stravování, přiměřené cvičení, hodně chůze, snaha o psychickou vyrovnanost a dobré mezilidské vztahy.

doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D.

doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D.

 • Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc (VŠ pedagog a garant oboru Aplikovaná fyzioterapie)

 • R.R. – Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, s. r. o. (fyzioterapeut)

 • Hlavní autorka Doporučeného postupu plicní rehabilitace

 • Proč jste si vybrala vaši odbornost a splnila praxe vaše představy a očekávání?

Fyzioterapii jsem si vybrala proto, neboť se v praxi setkávám s pacienty s různými diagnózami i různého věku. Jde tak o velmi pestrou práci, která splnila moje očekávání. Plicní rehabilitace, na kterou se specializuji, pomáhá pacientům u akutních i chronických nemocí získat zpět kontrolu nad svým dýcháním a zlepšovat toleranci fyzické zátěže.

 • Co vás na práci ve vašem oboru nejvíce přitahuje, baví?

Práce se studenty, kterým mohu předávat své zkušenosti, a pomoc pacientům s poruchami dýchání, neboť snazší dýchání jim navrací radost a více pohybu zpět do života. Je to ta nejlepší odměna, jakou lze získat, když pacient po terapii řekne: „Mně se zase snadno dýchá."

 • Co děláte ve volném čase?

Teď nejvíce jsou to procházky a výlety s kočárkem s mým malým synem. Jinak se ráda věnuji turistice, sjezdovému i běžeckému lyžování, jízdě na koloběžce a kolečkových bruslích, mám ráda i vážnou hudbu a divadlo.

 • Jaký je váš vlastní recept na aktivní zdraví?

Trávit čas v přírodě s těmi, které mám ráda, a sdílet s nimi společnou radost z pohybu. Heslo Evropské respirační společnosti je: Každý dech se počítá a já k tomu ráda přidávám: každý dech i krok bez obtíží se počítá.