Ředitel FN Olomouc Roman Havlík: Prevence je pro naše zdraví zásadní

Pro toho, kdo chce prožít co nejdelší dobu svého života v plném zdraví, je prevence tou nejlogičtější cestou. Právě prevence má totiž na naše zdraví mnohonásobně větší vliv než schopnost našeho zdravotnictví diagnostikovat a léčit nemoci. Je o tom přesvědčen ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., s nímž jsme si povídali na téma prevence a jejích přínosů našemu zdraví.

Proč je právě prevence v medicíně tak zásadní a důležitá?

Vždy je lepší něčemu předcházet než potom řešit až následky, které jsou mnohdy už obtížně napravitelné. Málo se zdůrazňuje, že prevence má vliv na naše zdraví mnohonásobně větší než kvalita zdravotnictví v tom smyslu, jak dobře diagnostikuje namoci a je schopno je léčit. Zjednodušeně řečeno to znamená, že každý, kdo chce prožít co nejdelší dobu svého života v plném zdraví a chce pro to i něco udělat, tak je jeho orientace na prevenci tou nejlogičtější cestou. Bohužel i přes jasná vědecká data je mnoho z nás stále pohodlných a nechce dávat energii do změny životního stylu, necítí potřebu se například dostatečně hýbat, udržuje se ve špatných stravovacích návycích a podobně.

Fakultní nemocnice Olomouc na poli prevence rozvinula dlouhodobý projekt Ambulance aktivního zdraví. V čem spočívá a k čemu směřuje?

Naše nemocnice má přes padesát zdravotnických pracovišť a každé je orientováno na různou část medicíny, neboli zabývá se chorobami některého systému či orgánu lidského organismu, tedy diagnostikou a léčbou. Ale v zásadě tu není žádné pracoviště, které by se zabývalo zdravím jako takovým, prevencí a posilováním zdraví. Ambulance aktivního zdraví je součástí projektu vybudování klinického pracoviště, které se bude jmenovat Centrum zdraví a prevence a nabídne preventivní programy k posilování zdraví a oddalování nemocí. A ty z nás, kteří už mají náběh na nějakou chorobu nebo se pro některou civilizační diagnózu léčí, povede ke zlepšování jejich stavu za pomoci vlastního přičinění. A v rámci tohoto dlouhodobého projektu a vznikajícího pracoviště jsme už nyní pod hlavičkou Ambulance aktivního zdraví připravili programy třeba pro lidi s vysokým krevním tlakem. Aby věděli, jak se mají při svých obtížích správně chovat, nebyli závislí na lécích a vrátili se ideálně do normálního stavu. V mnoha případech je to skutečně možné.

Dá se tedy říci, že jste programem Ambulance aktivního zdraví nastartovali nový dlouhodobý proces směřující k postupné změně vnímání zdravotnictví a přístupu ke svému zdraví?

Ambulance aktivního zdraví je určitým pokusem o zaměření pozornosti každého z nás na to, co a jak pro sebe můžeme něco udělat. Současně máme ambici dávat fundované návody, jak si nejlépe pomoci při určitých diagnózách a jak v tom nejlépe postupovat s ohledem například na svůj věk či zdravotní stav. Je spousta podobných návodů hlavně na internetu, které ale mnohdy mají nějaký podtext, třeba něco prodat nebo propagovat jen jednu určitou metodu. A ve finále chceme tento projekt završit vznikem „kamenné“ ambulance, kde se budou moci zájemci o prevenci a aktivní zdraví individuálně na tomto poli posunovat dál a kde nabídneme i kolektivní programy pro určité diagnózy nebo věkové či zaměstnanecké skupiny.

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
(* 11. 4. 1965)

  • Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru všeobecné lékařství a ve Fakultní nemocnici Olomouc pracuje od roku 1994 jako chirurg. Jeho odbornou specializací jsou operace slinivky břišní.
  • Od roku 2009 působil ve FN Olomouc jako náměstek léčebné péče a poslední rok před svým jmenováním ředitelem zdravotnické zařízení z pozice zástupce ředitele vedl.
  • Na základě výsledků výběrového řízení, v němž hodnoticí komise jednoznačně doporučila právě Romana Havlíka, jej ministr zdravotnictví Leoš Heger jmenoval do funkce ředitele s platností od 1. března 2012. Ve funkci nahradil MUDr. Radomíra Maráčka.
  • Profesor Havlík přednáší a publikuje doma i v zahraničí, hovoří čtyřmi jazyky (angličtina, němčina, francouzština a ruština).
  • Během své profesní kariéry pracoval na zahraničních stážích v Londýně v Hammersmith Hospital, jako chirurg sbíral zkušenosti také v Rakousku a ve Francii.