prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
(* 11. 4. 1965)

  • Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru všeobecné lékařství a ve Fakultní nemocnici Olomouc pracuje od roku 1994 jako chirurg. Jeho odbornou specializací jsou operace slinivky břišní.
  • Od roku 2009 působil ve FN Olomouc jako náměstek léčebné péče a poslední rok před svým jmenováním ředitelem zdravotnické zařízení z pozice zástupce ředitele vedl.
  • Na základě výsledků výběrového řízení, v němž hodnoticí komise jednoznačně doporučila právě Romana Havlíka, jej ministr zdravotnictví Leoš Heger jmenoval do funkce ředitele s platností od 1. března 2012. Ve funkci nahradil MUDr. Radomíra Maráčka.
  • Profesor Havlík přednáší a publikuje doma i v zahraničí, hovoří čtyřmi jazyky (angličtina, němčina, francouzština a ruština).
  • Během své profesní kariéry pracoval na zahraničních stážích v Londýně v Hammersmith Hospital, jako chirurg sbíral zkušenosti také v Rakousku a ve Francii.