Včely ve FN Olomouc mají nové pomocníky. Areálem se rozletěli čmeláci

17. 6. 2023

Fakultní nemocnice Olomouc sice momentálně připomíná velké staveniště, ale to neznamená, že by její vedení rezignovalo na dlouhodobé prosazování zásad ekologie a udržitelnosti. Dalším drobným kamínkem do mozaiky „zeleného“ rozvoje areálu je instalace dvou čmelínů. Jejich obyvatelé už začali pomáhat s opylováním například včelám, které se do čtyřicetihektarového prostoru nemocnice už od roku 2019 vydávají z pevnosti Tafelberg.

„Prioritou je pro nás samozřejmě poskytování tu nejlepší zdravotní péče našim pacientům, ale nezapomínáme přitom ani na podporu biodiverzity a trvalé udržitelnosti životního prostředí a propagaci zdravého životního stylu a respektu k tradičním hodnotám. Jsem přesvědčený, že zdravé a příjemné prostředí, v němž se pohybujeme, bezprostředně souvisí i se zdravím a vnitřní vyrovnaností nás všech,“ zdůrazňuje ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., který instalaci čmelínů v areálu nemocnice inicioval.

  • V areálu FN Olomouc přibyly dva čmelíny.

 

Podle informací z webu https://www.cmelaci.cz/ žilo počátkem minulého století ve světě několik set druhů čmeláků a u nás téměř 30 druhů. V posledních desetiletích u nás některé druhy vymřely, jiné jsou vážně ohroženy. V jiných zemích je úbytek čmeláků ještě dramatičtější, ve Spojených státech je zaznamenán pokles o neuvěřitelných 90 procent, ve Velké Británii o 60 procent.

Rozmístění čmelínů v areálu FN Olomouc má tedy dva důvody. Nemocnice chce přispět k ochraně tohoto ještě nedávno tak početného a rozšířeného rodu hmyzu z čeledi včelovití a také využít jeho jedinečných schopností. „V době všeobecného poklesu počtu včel v přírodě jsou čmeláci skoro poslední alternativou pro opylení a dobrou úrodu. Sice nám neposkytují benefity jako včelky, ale podle odborníků jsou dokonce ještě pilnější než ony. U některých plodin dokonce až padesátkrát,“ dodává ředitel FN Olomouc.

Současně se dvěma čmelíny rozmístili pracovníci Oddělení vodního hospodářství a ekologie také nové lavičky. „Náš areál se v posledních měsících změnil v jedno velké staveniště, ale tam, kde nám to provoz umožňuje a je to vhodné, se snažíme vytvářet zázemí i pro relaxaci,“ uzavírá Roman Havlík.